शुक्रवार, 18 जनवरी 2013

संत महीपति


अहमदनगर येथील सुप्रसिध्द चित्रकार श्री. वसंत विटणकर यांच्या कुंचल्यातुन संत महिपती महाराज यांचे चरित्र चित्रमय पुस्तकाच्या रुपात वाचकां समोर येत आहे. लवकरच हे पुस्तक या ब्लॉग वर वाचकां समोर येणार आहे. संबंधित पुस्तकातील काही पृष्ठ आपणां समोर सादर प्रस्तुत करीत आहे.